Lifestyle

Lifestyle

לחיות בסגנון חיים שיאפשר
לך לממש את החלומות שלך

INCOME

INCOME

להפוך את התשוקה להכנסות
ולספק ערך עצום לקהילה שלך

PASSION

passion

להיות מחובר לתשוקה שלך
ולעשות את מה שאתה אוהב

שיטת PIL מאפשרת לך לחיות בגרסא הטובה ביותר שלך.

ליצור בהירות לגבי מה שאתה להיות ולעשות (Passion)
ליצור מתוך התשוקה ערך והכנסות (Income)
ולחיות בסגנון חיים שיאפשר לזה לקרות  (Lifestyle)

האם אפשר להיות מאושר
בעולם עמוס ותובעני כמו שלנו ?

אם אנחנו רוצים להצליח בחיים
ולהיות יותר מאושרים
עלינו לא לחפש אחר ההצלחה
אלא לחפש להיות אנשים בעלי ערך.

כדי להיות אנשים בעלי ערך
אנחנו צריכים להיות מחוברים לתשוקה שלנו
למצוא את נקודות החוזקה שלנו
לתת ערך גבוה
ולדעת לייצר מזה הכנסות
וערך נוסף וחברתי.

אבל אי אפשר להשיג כלום
אם סגנון החיים שלנו לא תומך בכך.

עלינו לסגל סגנון חיים
הכולל הטמעת הרגלים
וסידור של הזמן, האנרגיה והמאשבים שלנו,
כדי לאפשר את ההצלחה ואף לשמר אותה.

על זה בדיוק מדברת שיטת PIL
לחיות בתשוקה, ליצור מזה הכנסה
ולחיות בסגנון חיים שמאפשר לכל זה לקרות !

בקרוב תעלה  התוכנית המלאה לאתר
שעוברת צעד צעד בין כל שלבי השיטה.

עד אז מזמין אתכם להירשם כאן.